Jest 35 chórzystów (w tym 9 młodzieży). Ćwiczenia chóru odbywają się raz w tygodniu (czwartek). Chór występuje w kościele zawsze podczas uroczystości parafialnych oraz na Wielkanoc i Boże Narodzenie. Co roku w okresie Bożego Narodzenia odbywa się gminny koncert kolęd, w którym zawsze uczestniczy chór parafialny. Parafialny Chór św. Grzegorza Wielkiego istnieje od 1992 roku. Od kilku już lat stężycki chór utrzymuje żywe kontakty z parafialnym chórem w Osterwick w Niemczech.