Wielu spośród naszych parafian w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przystąpiło do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Inicjatywa ta ma celu obronę dziecka poczętego przed różnymi zagrożeniami, które mogą na nie czyhać. Duchowa Adopcja trwa przez 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej dziesiątki tajemnicy różańca oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

Modlitwa codzienna:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.