W drugą Niedzielę Wielkanocną zwaną Niedzielą Miłosierdzia Bożego podczas mszy św. o godzinie 13.00 zostały pobłogosławione książeczki do modlitwy dzieci komunijnych.
Modliliśmy się wspólnie.
"Ojcze nieskończenie dobry, ty przez swojego Syna pouczałeś nas, że zawsze winniśmy się modlić i nigdy nie ustawać, wejrzyj łaskawie na te dzieci, które powierzyłeś naszej opiece. umocnij w ich sercach ducha pobożności, aby umiały modlić się zgodnie z Twoją wolą. Niech te książeczki będą im pomocą w wytrwałej modlitwie i postępowaniu na drodze zbawienia. Pobudź wiarę rodziców i wychowawców, aby słowem i przykładem uczyli dzieci trwać na rozmowie Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.